ตัวเรือนมอเตอร์

  • ตัวเรือนมอเตอร์

    ตัวเรือนมอเตอร์

    เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยสูง YT ได้ผ่านการรับรอง ISO9001ในปี 2000 มอเตอร์ป้องกันการระเบิดได้ผ่านมาตรฐาน European ATEX (9414 EC) และ European EN 50014, 5001850019ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ของ YT ได้รับใบรับรอง ATEX ที่ออกโดยหน่วยงานรับรอง CESI ของประชาคมยุโรปในมิลานและ LCIE ในปารีส